Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sylabus:

- z historie oboru (toto téma je jen pro zajímavost - nezkouší se)

- základní vlastnosti tekutin z hlediska hydrodynamického (plyn vs. kapalina), dokonalá     (ideální) tekutina, barotropní a baroklinní tekutina
- kinematika tekutin:
    - Eulerovský a Lagrangeovský popis tekutin
    - trajektorie a proudnice, Blatonův vztah
    - proudová trubice, proudové vlákno
    - 1-ní Helmholtzova věta
    - Eulerův rozklad
    - pojem částice tekutiny
- dynamika dokonalých tekutin tekutin:
    - základní hydrodynamické vztahy, počáteční okrajové a podmínky pro dokonalou tekutinu   (kinematická a dynamická okrajová podmínka)
    - zákon zachování hmoty proudící tekutiny (rovnice kontinuity)
    - Eulerovy pohybové rovnice, klasický i Lambův Gromekův tvar
    - pohybové rovnice tekutiny v relativní souřadnicové soustavě
    - standardní souřadnicová soustava
    - měřítková analýza pohybových rovnic, "meteorologické" pohybové rovnice
    - uzavřená soustava hydrodynamických rovnic pro různé typy tekutin
- vybrané problémy mechaniky tekutin:
    - zvukové vlny
    - Bernnoulliova rovnice, Cauchyho integrál
    - Boussinesquova aproximace
- dynamika vazkých tekutin:
    - výklad vazkosti, Newtonovská tekutina
    - Navier-Stokesovy pohybové rovnice
    - okrajové podmínky pro vazkou tekutinu
    - závislost vazkosti na teplotě a tlaku pro různé tekutiny
- turbulentní proudění:
    - laminární vs. turbulentní proudění
    - Reynoldsovo číslo
    - pohybové rovnice turbulentního proudění tekutiny
- samostatně studenti nastudují:
    - rovnice energie dokonalé tekutiny
    - tok energie kontrolním objemem
    - tok hybnosti kontrolním objemem
   
Základní literatura:

  1. Brdička M., Samko L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha, 2005, 3. vyd., 799  str.
  2. Landau L. D., Lifshitz E. M.: Fluid Mechanics, Course of Theoretical Physics, vol. 6, Institute of Physical Problems, USSR Academy of Sciences, Moscow, 2009,2. vyd., 539 str.
  3. Kundu P. K., Cohen I. M.: Fluid Mechanics, Academic Press, 4. vyd., 2008, 872 str.
  4. Batchlelor G. K.: An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2000, 2. vyd., 615 str.